Tags

, , , , ,

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah skriver så vackert angående Jihaad 

“Och den överlägsna statusen av al-Jihad är uppenbar med tanke på de rådande fördelarna med al Jihad för både den som utför den och andra, både i detta världsliga liv och i livet efter detta. Al-Jihad omfattar en kombination av olika typer av ibaadaat [dyrkan], aktiv och passiv, eftersom Al-Jihad innehåller sann kärlek till Allah Den Högste, ikhlaas [uppriktighet] till Allah, tawakkul [totalt tillit] till Allah. Och sitt liv och rikedomar överlämnade [helt] till Allah. Tålamod uthållighet, [världsliga] avhållsamhet och ihågkommandet av Allah, och många andra typer av rättfärdiga handlingar som andra handlingar inte omfattar. 

Genom [Al-Jihad] kommer individen och Ummah alltid mellan ett av två utfall, antingen gudomligt stöd och militär seger eller martyrskap och trädgårdarna i Paradiset.

Säkerligen måste man leva och dö, och genom detta sätt [ i al-Jihad], kommer man att vara i extrem lycka i både detta världsliga liv och i livet efter detta, och genom att överge al-Jihad kommer den extrema lyckan i världsliga livet och livet efter detta att utebli eller minskas. 

 

Det är autentiskt rapporterats i Sunan samlingarna att Profeten sallallahu alayhi wa salama sa,

 

Martyren känner inte något från smärtorna av döden, utom [något] liknande det du skulle känna av sticket av en insekt.

 

Från dygder av Martyren är;

1. Alla hans synder kommer att förlåtas.

2. Änglarna kommer att ge skugga för martyren med sina vingar.

3. Martyrskap garanteras paradiset.

4. Martyren är inne i gröna fåglar i paradiset till yawm al-qiyaamah.

5. De straffas inte i sina gravar [utom om de har en finansiell skuld som inte betalats tillbaka …!!!]

6. Martyren skyddas från terrorn av blåsningen av trumpeten som betecknar Qiyaamah.

7. Han kan medla för 70 av hans familjemedlemmar.

9. Han kommer att känna lugn istället för terror på Domedagen.

10. Änglarna besöker kontinuerligt martyrerna och skickar sina hälsningar till dem

great_sword-wide

Av Ibn Muleykah

Advertisements